EnvironmentalArt.net
www.EnvironmentalArt.net 
independent artist run online Art project

 

Siiri Niemelä
Home    
environmentalart.net/siiri_niemela/index.htm

Gallery 1
Environmentalart.net/siiri_niemela.cottage.htm

Recycled Art
http://www.recycledart.fi/siiri_niemela/index.htm

© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyrightholders


Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa / Editor: Lea Turto

Siiri Niemelä: Messingers, Viestintuojat, Tampere, ympäristötaide, kierrätystaide
Siiri Niemelä, "The Messangers", 60 birds made of cotton tissue nappies, Tampere, 2009 / "Viestintuojat". Noin 60 kpl vanhoista lasten harsovaipoista tehtyjä lintuja. Tampere

Siiri Niemelä

english Environmental and community artist
suomeksi Ympäristö- ja yhteisötaiteilija

90% recycled materials / käyttää 90%:sti  kierrätettyä materiaalia


Lives and works in Ranua and Tampere
Email:
 
sipruntaivas@luukku.com


 Siiri Niemelä

english Siiri Niemelä´s environmental works of art take a stand on social and cultural issues.


"Environmental Art gives me a much broader opportunity to present and bringout different opinions and issues compared to painting. Furthermoer the availability of material is very easy, just need to figure out their context on the work. Works can also be made in different times of a year in a different way, which makes work more meaningful."

suomeksi Siiri Niemelän ympäristötaideteokset ottavat kantaa yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin kysymyksiin.

"Ympäristötaide antaa minulle paljon laajemmat mahdollisuuden eri  mielipiteiden ja asioiden esille tuomisesta, kuin taidemaalaus. Myös materiaalien saatavuus on todella helppoa, täytyy vain oivaltaa niiden yhteys tehtyyn teokseen. Teoksia voi myös tehdä eri vuodenaikoina eri tavalla, joka lisää työn tekemisen mielekkyyttä." - kertoo Siiri Niemelä

Siiri Niemelä
Siiri Niemelä, Pudasjärvi, Kapustasuo 1992, ympäristötaide, kierrätystaide

english Artists shall go to the swamp!
I painted Finnish flags on the chairs at Pudasjärvi Kapustasuo. These chairs were commonly used in 1970-80's. I got the chairs from an old school. It was then PM Esko Aho´s government´s time and the artists' grants were reduced drastically. Some politicians even said that "artists shall go to the swamp," meaning that art is seen so worthless in society.

suomeksi Taiteilijat painukoon suolle!
Maalasin Suomen liput tuoleihin Pudasjärven Kapustasuolla. Näitä tuoleja käytettiin yleisesti 1970-80 luvulla. Sain tuolit eräästä vanhasta koulusta. Silloin elettiin  Esko Ahon hallituksen aikaa, ja supistettiin taiteilijoiden apurahoja rajusti. Jotkut poliitikot jopa sanoivat, että "taiteilijat painukoon suolle", tarkoittaen, että taide on yhteiskunnallisesti niin arvotonta. 
 

Past dates /  Menneet Päivät 1995

Siiri Niemelä: Mäntän Kuvataideviikot
Siiri Niemelä: Past dates / Menneet päivät, Mäntän Kuvataideviikot 1995

english Windows frames had a blue square ornaments in my childhood home, which I admired those when I was a child. I needed to leave my childhood home somewhat 40 years ago but the windows and the doors are still in my memories. And the wind is pulling apart the curtains in the house where there are no walls. The windows are from Finlayson factory which is torn down and the wooden doors I built myself.

suomeksi "Syntymäkodissani oli siniset ikkunanpuitteet ja ovenkarmit. Ikkunoiden yläpuissa oli siniset neliön muotoiset puukoristeet, joita katsoin ihastellen lapsena. Lapsuuden kotini jouduin jättämään 40 vuotta sitten. Teos kuvaa tunnetta kun muistoihin on jäänyt vain ikkunat ja ovet... Ja tuuli riepottelee verhoja seinättömssä talossa. Ikkunat ovat Finlaysonin tehtaan puretun osan ikkunoita ja oven rakensin itse puusta." - Siiri Niemelä

Siiri Niemelä, Mäntän Kuvataideviikot
Siiri Niemelä: Past dates /Menneet päivät, Mäntän Kuvataideviikot 1995

Kivi / Stone

suomeksi"Olen viime aikoina mieltynyt päällystämään kiviä poishaihtuvilla materiaaleilla, tässä olen käyttänyt paperi servettejä. Kun kaksi eri materiaalia yhdistetään tällä tavalla,  jää yllättyneenä katsomaan ja ihmettelemään kiven muutosta."

Siiri Niemelä, Kivi, Ranuan kirkonkylä 2013
Siiri Niemelä: Kivi / Stone, Ranuan Kirkonkylä 2013

Uusimmat teokset / Recent works


 Siiri Niemelä
Siiri Niemelä: "Mustikanvarpu." Koko n. 6 metriä, valmistettu kirjapaino alumiinilevylle. Maalattu acryl-värein ja lakattu. 2016 Ranua