EnvironmentalArt.net 
  
Home / Gallery / Guide / Links /Art Works ry /

Kiitos info

© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

  Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa / Editor:Lea TurtoArt and the Landscape in Finland / Suomalainen ympäristötaide

An exhibition collection of photographs of Finnish Environmental Art show artistic treatments of
two aspects of Finland, the natural landscape (forests, grasslands, snow and ice, etc) and the presence of myth and legend.

Valokuvanäyttely tuo esiin kaksi näkökulmaa suomalaisesta ympäristötaiteesta; suhteen luonnonmaisemaan sekä myyttien ja legendojen läsnäolon.

Close to Nature: Marks of the forest (Extracted from text by Timo Jokela, Finland 2007 )

There are phenomena in both Finnish and Lappish ancient religions, beliefs, story telling traditions and their relationship to nature that contain features separating them from the traditions of Western and Southern Europe.

Artist: Michael Rahikainen, Helsinki
Work: Tree Spirits / Puuhenkiä
Location: riverside of Jämsä

Artist: "Wulfs" Artist: Michael Rahikainen Artist: Lea Turto Artist: Pekka Kainulainen

The undercurrent of the rich mythology of the Finno-Ugric people was a shamanistic and animistic perception of the world. This deep fatalistic connection between man and nature is also reflected in Finnish art – in literature, music, design and architecture, as well as in different art forms. It is perhaps most evident in environmental art. continue...

Close to Nature: Marks of the forest, essay by Timo Jokela, 2007
Catalog of Artists : Marja Hakala , Timo Jokela, Kaarina Kaikkonen , Pekka Kainulainen, Martti Kukkonen , Erja Laakkonen, Olavi Lanu, Group of fire -Wulfs, Sakari Matinlauri , Sauli Miettunen, Jaakko Pernu, Jonna Pohjalainen, Pertti Saari, Tuomas Korkalo and Mervi Toppila, Michael Rahikainen, Riitta Schildt, Lea Turto, Hanna Vainio, Jussi Valtakari.


 

Close to Nature: metsän merkitsemät (lainauksia Timo Jokelan esseestä 2007)

Sekä suomalaisten että saamelaisten vanhoissa uskonnoissa, uskomuksissa, tarinaperinteessä ja ympäristösuhteessa on piirteitä, jotka erottavat ne läntisen ja eteläisen Euroopan perinteestä.

Artist: Pertti Saari, Rovaniemi
Works: Trees are listening / Puut kuuntelee, 2005
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland Artist: Sakari Matinlauri, Oulu
Works: Bur/ Takiainen, 2001
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland Artist: Tuomas Korkalo, Imatra
and Mervi Toppila, Helsinki
Work: Mens at work / Mettäherrat mittailee, 2004 
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Artist: Pertti Saari Artist: Sakari Matinlauri Artist: t. Korkalo ja M. Toppila Artist: Pekka Kainulainen

Suomalaisugrilaisten kansojen rikkaan mytologian pohjavireenä on ollut shamanistinen ja animistinen käsitys maailmasta. Tämä luonnon ja ihmisten syvä kohtalonyhteys on heijastunut myös suomalaiseen taiteeseen, niin kirjallisuuteen, musiikkiin, muotoiluun, arkkitehtuuriin kuin kuvataiteen eri muotoihin. Ehkä selvimmin se tulee esille ympäristötaiteessa. jatkuu...

Close to Nature: metsän merkitsemät, essee, Timo Jokela 2007
Näyttely katalogi :Marja Hakala , Timo Jokela, Kaarina Kaikkonen , Pekka Kainulainen, Martti Kukkonen, Erja Laakkonen, Olavi Lanu, Tuliveistosryhmä-Sudet, Sakari Matinlauri , Sauli Miettunen, Jaakko Pernu, Jonna Pohjalainen, Pertti Saari, Tuomas Korkalo and Mervi Toppila, Michael Rahikainen, Riitta Schildht, Lea Turto, Hanna Vainio, Jussi Valtakari.


 

Contemporary Finnish environmental landscape art challenges us to ponder, who we are, where we belong, and what our place is in the great universal cycle.

Environmental art uses nature as its raw material and as a display site. As such, it is expressed in many ways: as a home to mythological spirits, as a refuge from the urban world, as a gateway to the spiritual world of beyond, as a place of mental purification, as a homestead and a place of work, as an object of exploitation, as a depiction of ecological problems or as a forum for political power.

Artist: Timo Jokela 
Work: Fabula Loci, 
Location: Kittilä, Särestöniemi 
Materials: Snow-installation (detail) Artist: Kaarina Kaikkonen, Helsinki. 
Work: Towards Flowing Waters / Virtaavien vetten tykö
material: Men's shirts 
Location: Jyväskylä, 2006

Artist: Martti Kukkonen Artist: Timo Jokela Artist: Kaarina Kaikkonen Artist: Jaakko Pernu


Aesthetic
, ethical and economic concepts, values and expectations are thus projected onto environmental art works. A forest is not only the wilds of nature but also a part of Finnish mythology and identity. However, it also represents modern primary industry. Environmental art thus has social dimensions and aims and it belongs to a public place rather than a natural landscape. Art offers tools to reconstruct and represent this.

The roots of Finnish environmental art and music lie deep in the mental landscape of Finland. However, the point is not about a return to pure nature or to the roots of tradition, but rather that All new cultural discourses exist in a particular place. They come from some area, some history, some language, some cultural tradition; it is from there they gain their shape (cultural researcher Stuart Hall).

Extracted from text by Timo Jokela, Finland 2007


Artist: Kaarina Kaikkonen, Helsinki. 
Works: The Journey Home
materials: Men's jackets, plaster, 
Location: The Hanko Foreshore-95 
Artist: Jonna Pohjalainen, Helsinki. 
Works: Color Pencils 
Location: Pedvale, Latvia, 2006 Artist: Marja Hakala, Helsinki. 
Work: Nimeä uudelleen / Give a new name<br>
Materia: made of T-shirts
Location: seaside: Kivinokka, Helsinki Artist: Erja Laakkonen, Helsinki
Works: Summer Evening Waltz / Kesäillan valssi, 
Location: Kivinokka, Helsinki, 2003
Materia: nature reed

Artist:Kaarina Kaikkonen Artist: Jonna Pohjalainen Artist: Marja Hakala Artist: Erja Laakkonen

 

Suomalainen ympäristötaide haastaa yhä tänäänkin pohtimaan, keitä olemme, mihin kuulumme ja mikä on paikkamme maailman kiertokulussa.

Luonnossa sijaitsevat paikat ympäristötaiteen kohteina ja materiaaleina ilmenevät monena: mytologisten olentojen asuinsijoina, pakopaikkoina urbaanista maailmasta, portteina henkiseen tuonpuoleiseen, mielen puhdistautumisen paikkoina, kotina ja arkisen työn kenttinä, luonnon hyödyntämisen kohteina, ekologisten ongelmien ilmentyminä tai poliittisten vallankäyttöjen foorumeina.

Ympäristössä oleviin teoksiin projisoituvat esteettiset, eettiset ja taloudelliset käsitykset, arvot ja odotukset. Metsä ei ole pelkkä erämaa, vaan se on osa suomalaista mytologiaa, identiteettiä, mutta myös nykyistä elinkeinoelämää. Täten ympäristötaiteella on myös sosiaalisia ulottuvuuksia ja pyrkimyksiä ja se kiinnittyy luonnonmaiseman sijasta julkiseen tilaan. Taide tarjoaa välineitä näiden rekonstruointiin ja re-presentointiin.

Suomalaisen ympäristötaiteen ja musiikin juuret ovat kiinteästi suomaisessa mielenmaisemassa. Ei kuitenkaan ole kysymys mistään paluusta puhtaaseen luontoon tai perinteiden juurille, vaan enemmänkin kulttuurintutkija Stuart Hallin esittämästä oivalluksesta, että kaikki uudet kulttuurin diskurssit aina sijaitsevat jossakin tietyssä paikassa. Ne tulevat joltakin alueelta, jostakin historiasta, jostakin kielestä, jostakin kulttuuriperinteestä; ne saavat näistä hahmonsa.

(lainauksia Timo Jokelan esseestä 2007)

Artist:: Timo Jokela 
Work: Daughters of Päiviö
Location: Levi Fell, Kittilä, Finland
1996 Snow-installation Artist: Riitta Schildht, Helsinki
Work: Reflexion
Location: riverside: Mätäjoki, Helsinki

Artist: Timo Jokela Artist: Timo Jokela Artist: Riitta Schidth Artist: Sauli Miettunen


 

 

Catalog of the Artists

Näyttelykatalogi

 


Artist: Jonna Pohjalainen, Helsinki. 
Works: Color Pencils 
Location: Pedvale, Latvia, 2006


Artist: Jonna Pohjalainen, Helsinki. 
Works: Color Pencils 
Location: Pedvale, Latvia, 2006


Artist: Jonna Pohjalainen, Helsinki. 
Works: Color Pencils 
Location: Pedvale, Latvia, 2006
photos: Jonna Pohjalainen

Works: Color Pencils, 2006

 

Artist: Jonna Pohjalainen, Helsinki
Works: Color Pencils
Location: Pedvale, Latvia, 2006

Jonna Pohjalainen
Henrik Sohlbergintie 25 c 14
00640 Helsinki
E-mail: jonna.pohjalainen@kolumbus.fi

My interests are people, irlands, lights, colours, see, sky and stones. Mostly the place show the direction of my art peace. It can be painting, installation or environmental art piece.Environmental art is a concrete way of raise up the values of the area, to see ones own environment in a new way and get interested in influencing it.

Color Pencils, 2006
I used local aspen in my work because of its lively forms and beautiful, grey colour. While you sharpen your pencils you can see time passing by. Colours bring joy and happiness in our everyday life. I chose a place of of my work because of the sunsets. You can sit and meditate near my work and look at the sunsets. Without sun there are no colours and life!

Käytin paikallista haapaa puun eläväisten muotojen ja kauniin, harmaan sävyn vuoksi. Terottaessasi kynää näet ajan kuluvan. Värit tuovat iloa ja onnellisuutta arkeemme. Teoksen paikan valitsin auringonlaskujen vuoksi. ”Colour Pencils” -teoksen äärellä voit mietiskellä ja ihastella auringonlaskuja. Ilman aurinkoa ei ole värejä, eikä elämää!


CV
WWWphoto: Timo Jokela
Summer at Halti Fell, Finland and
Norwegian Border 2005 Snow-installation


photo: Timo Jokela
Pallas, Finland 2005 Snow-installation

Close to Nature:
Marks of the forest, essay, 2007

Close to Nature:
Metsän merkitsemät, essee 2007
Wanderer in the Landscape

Lapland

Artist: Timo Jokela, Rovaniemi
Works: Snow-installations / Lumi-installaatioita

Timo Jokela
Kantolantie 4
96300 ROVANIEM, Finland
puh. 040-7396034
EMAIL: timo.jokela@ulapland.fi

Timo Jokela lives in Rovaniemi, northern Finland. He works as an environmental artist, often using natural materials, wood, snow, ice, or the local cultural heritage as a starting point for his works. He has had many exhibitions and he has realized several environmental art projects and community projects in Finland and abroad as well. His practical art and theoretical academic studies focused on phenomenological relationship between art and nature, environment art, community art and art education. He is also responsible for several international cooperative and regional development projects in the field of environmental art and art education.

Timo Jokela works also as a professor of Art Education in Faculty of Art and Design at the University of Lapland. Since 1995 he has been as a head of the Department of Art Education. He is working also as a visiting professor of environmental art and art education at University of Strathclyde, in Glasgow, Scotland

CV
Snow-installations

work: Timo Jokela
Notandum - Meeting Place
Ice installation
Luleå, Sweden, 2001
photo: Timo Jokela
Notandum - Meeting Place
Ice installation
Luleå, Sweden, 2001


photo: Timo Jokela
Sinus Repromisiosis - The Promissed Shore Varangerfjord, Arctic Ocean, Northern Norway, 1998, Snow istallation


Work: Timo Jokela 
      Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 
      Snow-installation

photo: Timo Jokela
Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installationphoto: Timo Jokela
At Fjorden
Varangerfjorden, Northern Norway, 1998, Snow-istallation (detail)photo: Timo Jokela
Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation

Work: Timo Jokela 
Fabula Loci Kittilä, 
Särestöniemi Snow-installation (detail)
photo: Timo Jokela
Fabula Loci Kittilä, Särestöniemi Snow-installation (detail)
Artist: Erja Laakkonen, Helsinki. 
Works: Summer Evening Waltz / Kesäillan valssi, 
Location: Kivinokka, Helsinki, 2003
Materia: nature reed
photo: Erja Laakkonen
"Summer Evening Waltz" / "Kesäillan valssi", 2003

Sea, South Finland, Helsinki

Artist: Erja Laakkonen, Helsinki
Work: "Summer Evening Waltz" / "Kesäillan valssi", 2003
Location: Kivinokka, Helsinki
Material: nature reed / ruoko

Erja Laakkonen
Address: Hilatie 11 B 00390 Helsinki, Finland
Tel. 0415189768 (+358- 9- 41 518 9768)
E-mail. erjalaakkonen@hotmail.com

My way of working
Nature and the environment are the most important aspects of my work. The different shapes of nature, their random methodicalness and the mythic element that inspires the imagination are the things that fascinate me. Many of my works are made out of materials from the nature. They are made to last only for a limited time. Their temporarity is included in their contents; the growth, the cycle of nature and the importance of time and place. The pieces are designed for a specific room or space and most often they are built on the spot.

Luonto ja ympäristö ovat työskentelyni lähtökohdista tärkeimmät. Luonnossa kiehtovat erilaiset muodot, niiden sattumanvarainen järjestelmällisyys, sekä se mielikuvitukseen vetoava myyttinen elementti, joka silloin tällöin yllättää. Monet teokseni olen tehnyt luonnonmateriaaleista. Niitä ei ole tarkoitettu kestämään pitkiä aikoja vaan niiden tilapäisyys liittyy niiden sisältöihin: kasvuun, kiertokulkuun sekä ajan ja paikan merkityksiin. Teokset on suunniteltu tiettyyn tilaan ja usein ne on myös rakennettu paikanpäällä.
Erja Laakkonen


CV
WWW
photo: Riitta Shcildt
Hundred meters of summernight in Kivinokka


photo: Riitta Shcildt
Reflexion

Sea, and river, South Finland, Helsinki

 

 

Artist: Riitta Schildt, Helsinki
Work: "Hundred meters of summernight in Kivinokka" / "Sata metriä kesäyötä Kivinokasta", 2003
Location: Seaside, Kivinokka, Helsinki
Works: "Reflexion" / "Heijastus", 2001-2002
Location: riverside, Mätäjoki, Helsinki

Riitta Schildt, kuvataiteilija
Sorvaajankatu 9 C, 00810 Helsinki
gsm: +358 505840214
E-mail: riitta.schildt@kolumbus.fi

 

"Hundred metres of summer nights in Kivinokka"
The materials for the work consist of broken glass that has in the course of a hundred years ended up on the boating shore of Kivinokka. The upper part of the work consists of bottlenecks of different shapes and sizes; the lower part includes the bottom parts of the bottles. There was an outdoor dance hall nearby as early as the 1920's and the goings-on seemed to have been wild at times.

"Sata metriä kesäyötä Kivinokasta"
Teoksen materiaali koostuu yli sadan vuoden aikana Kivinokan venerannalle joutuneesta lasista; yläosassa erinäköisiä ja kokoisia pullonkauloja ja alaosassa pohjia. Rannan läheisyydessä oli tanssilava jo 1920-luvulla ja meno oli toisinaan ilmeisen railakasta.


CV
Sata metriä kesäyötä Kivinokasta

 

 
Artist: Marja Hakala, Helsinki. 
Work: Nimeä uudelleen / Give a new name
mMaterial made of T-shirts
Location: seaside: Kivinokka, Helsinki

photo: Marja Hakala
Rename it / Nimeä uudelleen


Artist: Marja Hakala, Helsinki. 
Work: Nimeä uudelleen / Give a new name
mMaterial made of T-shirts
Location: seaside: Kivinokka, Helsinki
photo: Marja Hakala

Rename it / Nimeä uudelleen

Sea, South Finland, Helsinki

 

Artist: Marja Hakala, Helsinki
Works: "Nimeä uudelleen" / "Rename it"
Material:
made of T-shirts / leikatut T-paidat
Location: Kivinokka, Helsinki

I work with nature. I create installations indoors and environmental art straight into nature; in forests, parks and trees, at cliffs and so on.

I respect nature. In forest I can hang small, glittering in sunlight and almost unnoticeable glasspearls on branches of a fallen tree. On the other hand I rearrange nature’s own materials in a new way in their own “territory”.

Työskentelen luonnon kanssa. Teen installaatioita sisätiloihin ja ympäristöteoksia suoraan luontoon; metsiin, puistoihin, puihin, rantakallioille ja niin edelleen.

Kunnioitan luontoa. Metsässä voin ripustaa kaatuneen puun oksiin pieniä, auringossa kimmeltäviä, lähes huomaamattomia lasihelmiä. Toisaalta järjestän luonnon omia materiaaleja uudella tavalla suoraa niiden "omalla reviirillä".

RENAME IT
Nowadays it is easy to rename everything again. Files and folders in computer programs can be renamed endlessly. Banks and supermarkets change their names so fast that a client does not always remember where he or she is. In headlines famous people always have new girl- and boyfriends.

T- shirt is a popular piece of cloth around the world. Many people work as free advertisements carrying logos of different companies in their shirts. T- shirts can also send messages with their pictures and texts.

I collected t- shirts from flea markets and recycling centers. Then I cut off a round-shaped circle from the middle, where there usually are pictures, logos, advertisements. I stretched t- shirts to a seashore grass area between trees. Red t -shirts and green environment form together a color contrast. Grass grows to replace the cut-off shapes.

Next to the t- shirts I placed their "holes". They are in different order and form their own entirety. In his or her mind the viewer can change the pictures and texts or rename the whole work again.

CV
WWW

 Artist: Kaarina Kaikkonen, Helsinki. 
Works: The Journey Home
Materials: Men's jackets, plaster, 
Location: The Hanko Foreshore-95
photo: Lauri Lipasti
"The Journey Home", 1995
Artist: Kaarina Kaikkonen, Helsinki. 
Work: Towards Flowing Waters / Virtaavien vetten tykö
material: Men's shirts 
Location: Jyväskylä, 2006


photos: Lea Turto
" Towards Flowing Waters", 2006" ,Jyväskylä

Sea, HankoArtist: Kaarina Kaikkonen,
Helsinki
Works: "The Journey Home"
Materials: Men's jackets, plaster,
Location: The Hanko Foreshore-95
Works: "Towards Flowing Waters"/ "Virtaavien vetten tykö"
material: Men's shirts
Location: Jyväskylä, 2006

Kaarina Kaikkonen
Kymintie 16
00560 Helsinki, Finland
E-mail: kaarina_kaikkonen@hotmail.com

"Countless works and installations I have built, mostly straight into their spaces. Through my work I try to search my constantly changing outline.
I need an outline to understand myself more clearly - to understand where the internal ends and the external begins."

Olen tehnyt lukuisia tilateoksia suoraan ympäristöön. Teoksieni kautta etsin alati muuttuvia rajojani, ääriviivaani. Tarvitsen itselleni ääriviivan, jotta tiedän missä sisäpuoli loppuu ja ulkopuoli alkaa.

"Towards Flowing Waters"
Kaarina Kaikkonen create an outdoor installation to the Church Park located in the city centre of Jyväskylä. 500 couples of shirts was arranged in a netlike structure attached to 16 flagpoles. The structure resembles an extensive horizontal seascape. The work was exhibited from september till november 2006.

"Virtaavien vetten tykö"
Kaariina Kaikkosen ulkotilainstallaatio Jyväskylän Kirkkopuistossa koostui 500:sta kappaleesta miesten paitoja.
Paidat oli ripustettu 16 lipputangon väliin. Muodostelma muistutti laajaa horisontaalista merimaisemaa.
Teos oli esillä syyskuusta marraskuuhun 2006.

 


CV
WWW

 photo:Virpi Lehto
"Kokkolintu"


photo:Virpi Lehto
"Kokkolintu"

Lake, Central Finland

 

"Wulfs", Group of Fire -sculpture / Tuliveistosryhmä "Sudet": Virpi Lehto, Outi Markkanen, Matti Rasi, Jouni Takkinen.
Jyväskylä

Work: "Kokkolintu", Kokko is a bird from mythology of Kalevala.
Location: Saarijärvi, Kivikaudenkylä

Contact: Virpi Lehto
Email: virpi.lehto@gmail.com

Fire Sculpture Group "Wolves"

Fire sculpture fits in with the Finnish cultural traditions. They are like the bonfires that have been built in Finland from time immemorial. The Fire Sculpture in the photograph was created in association with "Etnofiesta", in Saarijärvi, in a village that goes back to the Stone Age. The working team includes Virpi Lehto, Outi Markkanen, Matti Rasi and Jouni Takkinen.

Fire Sculptures are rather large constructions. Quite often, they reach a height of between 5 to 7 meters, while the width depends on the subject matter. We have built fire furrows as long as 30 meters. We use various kinds of timber sticks, planks and poles for the supporting structure. The framework is usually covered with thatch. In this sculpture, we used reed that had been collected during the winter. Straw and reed was bound with metal wire. We used lamp oil to light the sculpture.

"Kokkolintu" (Fire Bird) was inspired by Kalevala (a collection of ancient Finnish legends). Väinämöinen goes on a raiding party with his men to the North, to steal the "Sampo" (a kind of a horn of plenty). The Witch of the North goes mad with rage to find the Sampo taken, transforms herself into a Fire Bird and flies after the thieves. A fierce fight ensues and the Sampo gets shattered into tiny fragments that scatter all over the world.

Recently our working team has created fire sculptures under the name "Tulitukku" (A Match).

Tuliveistokset / Fire sculptures
Tuliveistokset sopivat suomalaiseen kulttuuriperinteeseen, Ovathan ne eräänlaisia kokkoja, joita Suomessa on rakennettu jo ammoisista ajoista.
Kuvassa oleva tuliveistos tehtiin Saarijärvellä sijaitsevaan kivikauden kylään "Etnofiestan" yhteyteen. Työryhmään kuuluivat Virpi Lehto, Outi Markkanen, Matti Rasi ja Jouni Takkinen.
Tuliveistokset ovat kookkaita rakennelmia. Usein ne ovat 5-7 metriä korkeita, veistoksen leveys riippuu aiheesta. Onpa ollut 30 metriä pitkiä tulivanojakin. Tukirakenteina käytämme erilaisia puita, rimoja ja rankoja. Runko päällystetään tavallisesti oljella. Tässä veistoksessa käytimme myös kaislaa, jota oli kerätty talven aikana. Oljet ja kaislat sidottiin metallisella sidoslangalla. Sytytysnesteenä käytämme lamppuöljyä.

Idea Kokkolintuun tuli Kalevalasta. Väinämöinen seurueineen meni Sammon ryöstöretkelle Pohjolaan. Pohjan Akka huomatessaan sammon kadonneen, raivostuu, muuttaa itsessä Kokkolinnuksi ja lentää ryöstäjien perään. Syntyy raivoisa tappelu ja Sampo hajoaa pieniksi palasiksi leviten murusina maailman turuille.

Myöhemmin olemme tehneet tuliveistoksia TULITUKKU - ryhmänä.
Virpi Lehto


 

Artisrs: Pekka Kainulainen
work:Awakening / Herääminen, 2006
performance
photo: Jouko Vatanen
"Awakening" / "Herääminen", 2006


photo: Jouko Vatanen,
"Morning Devotions"
/ "Aamuhartaus", 2006


photos from video: Erkki Pirtola
"Messenger" / "Viestinviejä" 1997

Lake, South Finland, Sammatti


Artist: Pekka Kainulainen, Sammatti
Works:
"Messenger", 1997
and "the Native American Affairs Office" 2006:
Life long performance by Pekka Kainulainen and his many roles
Teos: " Viestinviejä" 1997 ja "Intiaaniasiain toimisto" 2006
Materials: environmental art performance
Location: Sammatti

Pekka Kainulainen
address: Leikkiläntie 285, 09220 Sammatti
Tel: 050-596 56 06
Email: pekka@pekkakainulainen.fi

Perhaps this is a personal account of how difficult it is to retract knowledge and wisdom from the unconscious to the conscious mind. It may also represent an image of sorts of resistance guerrillas in the midst of our destructive culture. Nature defends itself and changes its form endlessly.

Ehkä tämä on henkilökohtainen kokemus siitä, kuinka vaikeaa on saada tietoa, viisautta, kulkemaan tiedostamattoman ja arkitajuntansa välillä. Voi olla myös kuva jonkinlaisen vastarintaliikkeen sisseistä keskellä tuhoisaa kulttuuriamme. Luonto puolustaa itseään ja muuttaa loputtomasti muotoaan.

 


 


photos from video: Erkki Pirtola
"Messenger" / "Viestinviejä" 1997

 

www.pekkakainulainen.fi/


Artist: Michael Rahikainen, Helsinki
Work: Tree Spirits / Puuhenkiä
Location: riverside of Jämsä
photo: Michael Rahikainen

 

Riverside, Central Finland


Artist: Michael Rahikainen, Helsinki
Work: Tree Spirits / Puuhenkiä
Location: riverside of Jämsä

For me, environmental art signifies an environment that arouses my imagination and opens up gateways to spiritual possibilities. Just think: wild nature versus a park.

Ympäristötaide merkitsee minulle ympäristöä, joka herättää mielikuvitusta, avaa portteja sielullisiin mahdollisuuksiin. Ajattele nyt: villi luonto versus puisto.

During the last ten years I have been involved in several environmental art projects. - in the summer of 2004 I joined a project where I had made several ugly heads which were supposed to hang from the branches of a big willow sited on the banks of a small river somewhere in Finland. I called theese heads " tree spirits" and tried them around in the tree, taking pictures, before I hung them up. The one on the picture remainded me for some reason of the spirit of the snake in the garden of eden, but I ended up calling it " old man willow" after a character in J.R.R.Tolkien's "the lord of the rings"


photos -CV

 photo: Jaakko Pernu
Parasol, Oulu, 2001


photo: Jaakko Pernu
Vagrant, Kotka 2001, willow / paju,
korkeus 8,2 m

Parks


Artist: Jaakko Pernu, Kokkola
Works: Parasol, 2001
Location: Park of Lyöty, Oulu / Lyötyn puisto, Oulu
Material: natur willow / paju
Works: Vagrant
, 2001
Location: Kotka
Material: natur willow / paju

JAAKKO PERNU
Hakalahdenkatu 74 as. 2
67100 Kokkola, FINLAND
ph: +350 -(0)40-5640454
jaakko.pernu@regionline.fi

 

A heap of rough, trimmed tree trunks, nicely piled up, is in itself a signal of man's presence and his wish to influence the surrounding nature
- to mark it.

Kuorimaton karsittu rankapino on jo itsessään sopivasti sommiteltuna luonnossa viesti ihmisen läsnäolosta ja halusta vaikuttaa ympäröivään luontoon – merkitä se.CV suomeksi
CV in english

wwwphoto:Hanna Vainio

City

 

Artist: Hanna Vainio, Helsinki
Works: "The Winds and The Points of the compass" /
"Tuulet ja Suunnat" 1998 /
material: chalkstone, plants, stones, wind vanes /
kalkkikivi, kasvit, kivi, tuulipussit
Location: Helsinki

"I was given a task to design an environmental artwork on the highest point of Helsinki, a landfill site that took 20 years to fill. The hill is thus manmade in every respect. The photo depicts a flower meadow at its most beautiful in the summer of 1998, when the artwork was finished. The white stripes of 260-metre length merge in one point to form a pyramid. The stripes are made of quarried Finnish limestone from Porvoo Kalkkiranta. On the summit, there are eight windsocks of various colours, located at different points, while a compass made of stone gives the four cardinal points. The compass is located 90 metres above sea level and you can see the coast of Estonia from the hilltop.
In addition, plenty of trees, shrubs and flowers were planted and the existing small paths were up-graded into recreational walkways.
"

"Sain tehtäväkseni suunnitella ympäristötaideteoksen Helsingin Korkeimmalle paikalle 20 vuotta kestäneen täyttömäen kohottamisen jälkeen. Mäki on ihmisen muokkaama siis joka suhteessa. Kuvassa näkyvä kukkaniitty oli kauneimmillaan kesällä 1998, jolloin teos valmistui. Valkoiset yhteen pisteeseen katoavat 260 metriä pitkät raidat muodostavat pyramidin. Raidat ovat Porvoon Kalkkirannasta louhittua kotimaista kalkkikiveä. Teoksen laella on 8 eriväristä tuulipussia sijoitettuna jokaiseen ilmansuuntaan kivestä muokatun kompassin näyttäessä ilmansuunnat. Kompassi on 90 metriä merenpinnasta ja sieltä näkyy myös Viron rannikko.
Lisäksi Mäelle istutettiin paljon puita, pensaita, kukkia sekä pienet polut peruskorjattiin ulkoiluteiksi.
"

www

 photo: Martti Kukkonen

City

 

Artist: Martti Kukkonen, Helsinki
Works: "Countryside can be imported 2: Red cottage and potatofield" /
"Maaseutua voi tuoda 2": punainen tupa ja perunamaa
Location: Helsinki
Material: landscape wall paper

Martti Kukkonen
Address: Solistintie 1-3 E 99, 00420 Helsinki, Finland
Tel. 045-1200958
E-mail: martti.kukkonen@24.fi

"A log cabin painted red and a potato field" is a metaphor for the Finnish people's longing for freedom. It is a myth that lives particularly in the minds of the first generation city dwellers.

"Punainen tupa ja perunamaa" on metafora suomalaisen
ihmisen vapaudenkaipuusta. Se on myytti, joka elää
varsinkin ensimmäisen kaupunkilaissukupolven mielessä

photo -CV

WWWphoto:Heimo Laukkanen
photo:Heimo Laukkanen


photo:Heimo Laukkanen

Forest, south Finland, helsinki

 

Artist: Lea Turto, Jyväskylä
Works:
"The Sacred Realm of the Forest Elf" /
"Hiidenvaltakunta" 2005
material: consists of tree stumps covered with red felt, dotted in one area of the forest.
Location: Helsinki, Central Park (forest)

Lea Turto
adress: Kannaksenkkatu 44, 40600 Jyväskylä
Tel: 0505490483
Email: turto@pp.nic.fi

"Hiisi" is a Finnish word, originally meaning a sacred grove. Hiisi was thought of as atemple: people gathered there to celebrate with food and to sacrifice to the forest gods. Hiisi was also a gateway to the past and a connection with the dead. It was an intermediate space between two worlds, and the Tree of Life was often situated in this grove. When Christianity arrived, the secret groves were destroyed and the name hiisi
was changed to mean either devil or hell.

Hiisi tarkoittaa alun perin pyhää lehtoa.
Hiisi oli ihmisten ajatuksissa kuin temppeli:
sinne kokoonnuttiin nauttimaan juhla-aterioita ja uhraamaan suurille metsän jumalille. Hiisi oli myös portti menneisyyteen ja yhteys vainajiin.
Se oli kahdenmaailman välitila, jossa yleensä sijaitsi Elämänpuu.
Kristinuskon aikana pyhät lehdot kaadettiin ja nimi sai pahan merkityksen tarkoittaen paholaista tai helvettiä.


CV
www

 photo: Jukka-Pekka Selin
"The weakest link" / "Heikoin linkki" 2003


photo: Jukka-Pekka Selin
"After the Storm" / "Myrskyn jälkeen" 2004

Forest, north Finland, Lapland

 

Artist: Sauli Miettunen, Kemi
Works: "The weakest link" / "Heikoin linkki" 2003"
"After the Storm" / "Myrskyn jälkeen" 2004
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Sauli Miettunen
Tel. +358 40 573 2956

Miettunen walks in an alert and receptive mood in both the natural and urban environment. He snatches a shape here, another one there. In the workshop, new and interesting Northern Finnish sculptural art is created, inspired by everything seen and gathered on the walk. The works have memories of and references to nature: animal vertebrae, trees and gardens, but above all, Miettunen's sculpture includes man's visit to and his tracks in nature. Man has left his mark in nature and nature is no longer an idyllic haven. Nature, however, can be a refuge, or even a work place - one can find a pair of timber lifting-tongs lying around. Moving about in nature no longer means just walking along a forest path; it may mean driving a quad, and the consequences may be dramatic.

Miettunen kulkee valppaana ja vastaanottavana sekä luonnossa että urbaanissa ympäristössä. Nappaa muodon sieltä, toisen täältä. Työhuoneella sitten kaikesta mukaan otetusta ja mieleen jääneestä syntyy uutta ja kiinnostavaa pohjoissuomalaista veistostaidetta. Niissä on muistumia ja viitteitä luontoon: eläinten nikamia, puita ja puutarhoja, mutta ennen kaikkea Miettusen veistoksissa on mukana ihmisen käynti/jälki luonnossa. Ihminen on jättänyt jälkensä luontoon, eikä luonto enää ole idylli, lintukoto. Luonto voi olla kuitenkin pakopaikka tai vaikkapa työpaikka, sieltä löytyy vaikka tukkipihtejä. Liikkuminen luonnossa ei enää tarkoita kävelyä metsäpolkua pitkin, se on ajelua mönkijällä ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

CV
WWW

 


Artist: Pertti Saari, Rovaniemi
Works: Trees are listening / Puut kuuntelee, 2005
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland
photo: Lasse Lassheikki
"Trees are listening" / " Puut kuuntelee", 2005

Forest, north Finland, Lapland

 

Artist: Pertti Saari, Rovaniemi
Works: "Trees are listening" / " Puut kuuntelee", 2005
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Pertti Saari
Lapinkatu 2 A 8, 96190 ROVANIEMI

 

 

 


Artist: Tuomas Korkalo, Imatra
and Mervi Toppila, Helsinki
Work:
photo: Jukka-Pekka Selin
"Mens in work" / "Mettäherrat mittailee" 2004

Forest, north Finland, Lapland

 

Artist: Tuomas Korkalo, Imatra
and Mervi Toppila, Helsinki

Work: "Mens at work" / "Mettäherrat mittailee" 2004
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Tuomas Korkalo
Koulukatu 1 a as 5, 55120 IMATRA
Tel. +358 44 5358744
E-mail: tuomas.korkalo@kolumbus.fi

Mervi Toppila
Päivöläntie 25 b 9, 00730 Helsinki
Tel. 0400 517 618
E-mail: mervitop@msn.com

Aloitimme yhteistyön 2000-luvun alussa. Työskentelimme samassa työhuonekompleksissa Tapanilassa Helsingissä.
Työskentely tahti ja rytmi ja keskustelut johtivat ajatukseen muutaman yhteisteoksen toteuttamisesta. Vuonna 2003 toteutimme Ars Kärsämäki-näyttelyyn teoksen, sekä Oranki Art 03 tapahtumaan. Vuonna 2004 pidimme yhteisnäyttelyn Parikkalassa.

Omaan tekemiseen liittyy asioiden esiintuominen ja niiden kyseenalaistaminen pieni pilke silmäkulmassa. Välineinä käytän maalausta, monotypiaa ja serigrafiaa, sekä ympäristötaidetta riippuen aiheesta ja tarpeesta esittää asia. Ympäristötaiteen alueella teokset ovat yleensä aika pienikokoisia, ja voivat piiloutua maisemaan/metsään. Tarkemmin katsomalla voi havaita esimerkiksi puun kasvaneen kiven läpi, ja nostaneen sen varrellaan ilmaan. (teoskuva: Myllynkivi kaulassa 2000)

We started co-operating with Mervi Toppila in the beginning of 2002. We worked in the same ateljé-complex at Tapanila, Helsinki.
The way of working, rhythm and conversations about everything make us plan to keep an exhibition together, and perhaps create a few of projects together.
At the year 2003 we accomplish a piece of work to Ars Kärsämäki- exhibition and to Oranki Art 03 envinronmental art-workshop. At the year 2004 we kept a joint-exhibition at Parikkala, Finland.

About my own working. I bring forth common things and a little bit mistrust those.
Mediums which I often use are oil and tempera, photo-based mixed media with silkscreen and monotype-technique and envinronmental art. Depending naturally of an idea and need for perform the piece of a work.
In contects of envinronmental art projects are mostly pretty imperceptible works. They can be hiding to the landscape and to the forest. If you look very carefully, you can find perhaps a pine-tree crown through from the stone, and lift it up by own crooked stalk. (photo )
Tuomas Korkalo

 

www Korkalo
wwwToppila

 photo: Jukka-Pekka Selin
"Cultivated Birch Tree"/
"Jalo koivu", 2003

 

Forest, north Finland, Lapland

 

Artist: Jussi valtakari,Taivalkoski
Work:"Cultivated Birch Tree" / "Koivu", 2003
materia: an living tree

Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Jussi Valtakari
adress: Vaarantie 11, 93400 TAIVALKOSKI, Finland
E-mail: jussi.valtakari@elisanet.fi

"Cultivated Birch Tree"
This work depicts a birch tree modified by civilized society. The artist acted as the modifier and asks: "Isn't nature enough?"

"Jalo koivu"
Teos on sivistyksen jalostama
koivu. Jalostajana on toiminut
taiteilija, joka kysyy:
Eikö luonto itse riitä?


CV

 photo: Lea Turto
"Heap" / "Keko"

Forest, north Finland, Lapland

Artist: Olavi Lanu, Lahti
Work: "Heap" / "Keko"
Location: Oranki Art Park, Pello, LaplandBorn 1925
Olavi Lanu studied in Helsinki and Paris. He represented Finland at the 1987 Venice Biennale. Artist expresses deep longing for mythic landcape populated with human presences. Lanus installation`s are potraits of natural phenonema that also take a human forms.

The Lanu Sculpture Park
kuvataiteilijamatrikkeli
Lanu Puisto

 photo: Lea Turto

" Bur"/ "Takiainen", 2001

Forest, north Finland, Lapland

 

Artist: Sakari Matinlauri, Oulu
Works: " Bur"/ "Takiainen", 2001
Location: Oranki Art Park, Pello, Lapland

Matinlauri Sakari
Pajakatu 3 as2
90100 OULU
050-597 0300
e-mail: sakari.matinlauri@mail.suomi.netCV
WWW


 

 

toimittaja / editor: Lea Turto

 


 

 

Verkkokatalogin tuottaminen:


Esitys on taiteilijoiden nimissä esillä.
Se on valmistettu Ympäristötaide Verkossa hankkeen osana.
Kiitokset Suomen kulttuurirahastolle
työskentelyapurahan myöntämisestä
Lea Turtolle verkkohankkeen kehittämiseen.Verkkokatalogi on toiminut myös näyttelykatalogina
valokuvadokumenttinäyttelylle Australiassa
Adelaide Festival Centerissä kesä-heinäkuussa 2007.
Maggie Fletcher on vastannut näyttelyn lopullisesta kuratoinnista
Lea Turton tuottaman dokumenttikuvakokoelman pohjalta.
Kiitos Taiteen keskustoimikunnalle
kohdeapurahasta näyttelyn järjestämiseen.copyrights info

Keyword Cloud Tool © SEO Chat™

URL
Valid URL

Enter Captcha To Continue
To prevent spamming, please enter in the numbers and letters in the box below

Report Problem with Tool.