Your Window on finnish Environmental Art
 
independent, artist run online Art project

 

 EnvironmentalArt.net
  Home /
Gallery /Directory of Artists /BookStore/ Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyright holders


Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa / Editor: Lea Turto

International Association LARU ART
suomeksi 
english

www.laruart.com
Email: yhdistyslaruart[ät]gmail.com

 LARU ART Association is a Helsinki-based non-profit whose purpose is to promote environmental awareness, art creation and artists collaboration. Association has organized environmental art exhibition annually in Lauttasaari, Helsinki since 2006 and Save Vartiosaari in Helsinki since 2012. In addition association has participated Night of the Arts in Helsinki, and organized performances, workshops and has involved in many other artistic activities.

Association implements these goals by organising various events. LARU is an international environmental art event held annually in Lauttasaari, Helsinki. Lauttasaari was selected as the primary venue for the event because the area combines dense residential habitation with shore areas in recreational use. As part of the surrounding nature, the shores around Helsinki are unique. They have recently been in the spotlight of public debate because of alternative land use plans.

LARU 10: Nastia
LARU 10: Eliseeva Nastia, "My Room in the Forest", more LARU: 10 Gallery

Another key theme of the event is interaction and mutual cooperation of artists of different ages in order to find creative approaches to sustainable development in life, nature protection and biodiversity conservation, as well as bringing art into everyday life of people along the jogging path or the way to the grocery store. Lauttasaari thus culminates in cooperation between the local population and foreign and Finnish artists, facing an annual international event in the form of environmental art. Most of the materials used in the works of art are either recycled or collected from nature. Expanding each year, LARU workshops, media art events and different kinds of performances support a new dimension of formation of ecological relationships. Recently the association has started discussions with similar arts groups to organise networking exchanges, and more multicultural events. LARU was launched in 2005. The first LARU event was organised in 2006. LARU ART Association was officially registered on 31.08.2007


Anu Miettinen, LARU 06
Anu Miettinen: Kenkäkummeli, LARU 06. Lisätietoja LARU: 06 Galleria

suomeksi
Kansainvälinen Taideyhdistys LARU ART 
                
www.laruart.com
Email: yhdistyslaruart[ät]gmail.com

Taideyhdistys LARU ART on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää tietoutta ympäristötaiteesta, taiteen tekemistä ja taiteilijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys on järjestänyt vuosittain ympäristötaiteen näyttelun Lauttasaareen, Helsinkiin vuodesta 2006 alkaen ja Save Vartiosaari -taideprojektin Helsinkiin vuodesta 2012 alkaen. Lisäksi yhdistys on osallistunut Helsingin Taiteiden yöhön, järjestänyt performansseja, työpajoja ja on osallistunut erilaisiin taidetoimintoihin.


Järjestö toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä erilaisia tapahtumia. LARU on kansainvälinen jokavuotinen Helsingin Lauttasaaressa järjestettävä ympäristötaidenäyttely. Lauttasaari on valittu ensisijaiseksi tapahtumapaikaksi alueen tiheän asutuksen ja ranta-alueiden vapaa-ajan käytön vuoksi. Ympäröivän luonnon ranta-alueet ovat ainutlaatuisia Helsingissä. Vaihtoehtoisten maankäyttösuunnitelmien vuoksi on alueista käyty viime aikoina laajaa julkista keskustelua.

LARU  10, Reetta Sironen: Ikoni, ranta
LARU 10: Reetta Sironen "Ikoni", ranta. lisätietoja LARU: 10 Galleria

Toinen tapahtuman avainteema on eri ikäisten taiteilijoiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus luovien näkökulmien löytämiseksi elämässä sekä luonnon ja lajien moninaisuuden säilyttämiseksi. Tarkoituksena on myös taiteen tuominen ihmisen lähelle jokapäiväiseen elämään lenkkipolulle ja kauppamatkalle. Yhteistyö paikallisväestön, ulkomaalaisten ja suomalaisten taiteilijoiden kesken kulminoituu Lauttasaaren kansainväliseen ympäristötaidenäyttelyyn. Suurin osa teoksissa käytetyistä materiaaleista on kierrätettyjä tai luonnosta kerättyjä. Vuosittain laajenevat LARU työpajat, mediataidetapahtumat ja erilaiset performanssit edistävät uudenlaisia ekologisen yhteistyön muotoja. Yhdistys on hiljan aloittanut keskusteluja muiden vastaavien taiteilijaryhmien kanssa verkostoitumisen ja monitaiteellisten tapahtumien edistämiseksi. LARU perustettiin vuonna 2005. Ensimmäinen LARU-tapahtuma järjestettiin vuonna 2006. LARU ART yhdistys rekisteröitiin virallisesti 31.08.2007.