EnvironmentalArt.net 
  
Home / Gallery / Guide / Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa /


verkkogalleria esittelee / Virtual Gallery presents
maaliskuu / march 2007 toimittaja / editor: Lea Turto


Pekka Kainulainen

was born in 1956 in Tampere,
Finland, and lives and works in
Sammatti.
Syntynyt 1956 Tampereella.
Asuu ja työskentelee Sammatissa


contact: +358-50596 56 06
Email:pekka@pekkakainulainen.fi

linkkiCV suomeksi
linkki "Taivastelua" / "Good Heavens!" -performance
linkki Kuin talvitiellä tuuli
linkki Perhosten kello, perhosten Bruno / Butterfly clock, Butterfly Bruno / Iiris Pessa ja Pekka Kainulainen, yhteisteos / in collaboration
linkki www

 

Messenger
and
the Native American Affairs Office

Viestinviejä
ja
Intiaaniasiain toimistoEnvironmental Art Percormance

Ympäristötaide Performanssivideo: Erkki Pirtola 


video: Erkki Pirtola

Life long performance by Pekka Kainulainen and his many roles.
Pekka Kainulaisen elämän pituinen performanssi ja monta roolia.

Ice Heart / Jääsydän

Messenger / Viestinviejä

Gnome / Tonttu

Reindeer Man / Poromies

Tepee Fire Stoker / Kodanlämmittäjä

Perhaps this is a personal account of how difficult it is to retract knowledge and wisdom from the unconscious to the conscious mind. It may also represent an image of sorts of resistance guerrillas in the midst of our destructive culture. Nature defends itself and changes its form endlessly. .

Pekka Kainulainen, march, 2007

Eh tämä on henkilökohtainen kokemus siitä, kuinka vaikeaa on saada tietoa, viisautta, kulkemaan tiedostamattoman ja arkitajuntansa välillä. Voi olla myös kuva jonkinlaisen vastarintaliikkeen sisseistä keskellä tuhoisaa kulttuuriamme. Luonto puolustaa itseään ja muuttaa loputtomasti muotoaan.

Pekka Kainulainen, maaliskuu 2007


video: Ami Hyvärinen


 

The Heart Images are from a performance in 1997. The performance was titled The Messenger.

A gnome is chased by pursuers, hacks a heart-shaped hole on the ice, and dives into the water below, to search for speed from Manala (Land of the Dead). He is then re-born as a human and transforms into a Reindeer Man. As the Reindeer Man, he tries to carry on the Gnome’s task as a messenger. However, those for whom the message is meant, do their utmost to reject the message, to destroy the messenger and to block his way.


video: Erkki Pirtola

Sydänkuvat ovat performanssista vuodelta 1997. Esityksen nimi: "Viestinviejä".

Siinä takaa ajettu Tonttu hakkaa jäähän sydämen muotoisen avannon ja sukeltaa sydämeen hakemaan vauhtia Manalasta, josta muotoansa muuttaneena
syntyy uudelleen ihmisten keskuuteen Poromiehenä. Poromies jatkaa Tontun tehtävää yrittäen saada viestin toimitettua perille, vaikka ne, joille sanoma on osoitettu, tekevät kaikkensa torjuakseen viestin, tuhotakseen viestintuojan, sulkeakseen tien.

 


video: Erkki Pirtola

 

 
 
 

 

 

photos from video: Erkki Pirtola
Office of Native American Affairs 1997-2007

The images are glimpses from a performance of many years’ standing, titled Office of Native American Affairs. The horned creature is a staff member of the Office of Native American Affairs.


photo: Jouko Vatanen,
"Morning Devotions"
/ "Aamuhartaus"
, 2006


He is the very same fellow who was once seen rising from the ice heart. After his re-birth, he lived and skied in the forests, until he came across the Office of Native American Affairs, got employed as a staff member and was re-named. These days he is known as the Tepee Fire Stoker. This however, is a very long story.

Pekka Kainulainen, maaliskuu 2007


photo: Katri Kainulainen

Intiaaniasiain toimisto 1997-2007

Kuvat ovat välähdyksiä monivuotisesta "Intiaaniasiaintoimisto" performanssista. Kyseinen sarvipäinen olento on toimiston henkilökuntaa.

Hän on juuri se samainen kaveri, jonka nähtiin nousevan aikoinaan jääsydämestä. Syntymänsä jälkeen hän hiihteli metsissä, kunnes löysi Intiaaniasiain toimiston ja tuli sittemmin nimitetyksi toimiston henkilökuntaan ja nimetyksi uudelleen. Nykyään hän on Kodanlämmittäjä.
Mutta kaiken kaikkiaan tämä on pitkä tarina.

Pekka Kainulainen, maaliskuu 2007


photo: Jouko Vatanen,"Awakening" / "Herääminen", 2006


photos from video: Erkki Pirtola toimittaja / editor: Lea Turto

copyrights info