JOKI on dynaaminen ja virtaava
yhteyksien luoja, yhtä lailla
pieni puro kuin mahtava kymi.
Se haarautuu ja kokoaa yhteen.
Se mahdollistaa ajatusten ja
ideoiden kulkemisen molemmin-
suuntaisesti latvavesiltä jokisuulle
ja takaisin. JOKI on tapahtuma,
joka kuljettaa uusiutuessaankin
mukanaan historiansa ja ympäristönsä
.

 

 
 
ympäristötaidenäyttely Siltojen välissä 09