EnvironmentalArt.net 
  
Home / Gallery / Guide / Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa /

Lea Turto
CV

Juuriltaan irroitettu Haltijakansa / Forest Spirits removed from their roots , Siltojen Välissä -07. Jämsä

Teolliseen hyötykäyttöön nostetut puun juurakot, siirrettynä metsästä jokirantaan, päällystetty villahuovalla kuin vartalonmukaisilla alusvaatteilla, vauvojen potkuhousuilla...

Tree stumps were removed by the forestry industry, transported from the forest to the shores of the river, and covered with felt, like tight-fitting underwear or baby's romper suit…


photo: Lea Turto

photo: Lea Turto

photo: Noora Sillanpää

photo: Noora Sillanpää

Joki ry, näyttelyn järjestäjä, oli saanut juurakot UPM:n toimittamana.
Kantojen nostossa poikkimenneet juuret leikattiin irti. Ihmisvoimin siirtämiseksi joitakin oli myös kevennettävä.
Päällystin ne villahuovalla. Kankaalla peittäminen korostaa muotoja, jotka ovat luonnon luomia, eivät ihmiskäden tekemiä. Luonto on työssäni suurin taiteilija.
Asettelin kannot suhteessa maisemaan. Ne ovat luonteeltaan väliaikaisia, hetkellisiä teoksia. Huovan väri haalistuu riippuen auringonvalon voimakkuudesta. Syksyllä teos puretaan.

Joki r.y., the organisers of the exhibition, received the tree stumps from UPM (Finnish Forestry Product Company). Some roots, damaged when they were being lifted, had to be removed. Some tree stumps also had to be cut smaller so that they could be moved without the heavy machinery.
I covered the tree stumps with felt. This accentuates the forms created by nature, not by human hand. Nature is the greatest artist in my works.
I placed the tree stumps in relation to the landscape. They are by nature transient and temporary art works. The colour of the felt will fade, depending on the amount of sunlight. In the autumn, the art works will be dismantled again.

Teos on rakennettu asukkaiden kohtauspaikaksi, keskusteluiden virittämiseksi. Itse teos ei ole julistava vaan antaa yleisölle mahdollisuuden peilata luontokokemuksiaan ja keskustellai luontomme tilasta, elinympäristöstään.

This work has been constructed as the inhabitants' meeting place, to stimulate conversation. The work itself does not preach, but allows the visitors to reflect on their experience of nature and to discuss the condition of nature, their living environment.

Työskentelyäni leimaa heittäytyminen olosuhteille. Luonnonmuodot alkavat puhua omaa elekieltään: huutavat, mönkivät, osoittavat jne. Niiden kieki on universaali.
Työskentelyyni liittyy myös yhteisöllisuus, avustajien osallisuus lopputulokseen.

My style of working is characterised by throwing myself at the mercy of the prevailing conditions. The natural forms have their own body language: shouting, creeping, pointing, etc. Their language is universal. The final result depends on the participation of helpers. My work thus includes a communal dimension.


Teoksen tekemisessä auttoivat: Erkki Hirvelä, Jaakko Keskinen, Iiris Tukiainen ja Laura Felldberga. Kiitos myös yleisön auttaville käsille.

Many thanks to: Erkki Hirvelä, Jaakko Keskinen, Iiris Tukiainen and Laura Feldberga all helped with the making of this art work. Many thanks also to the helping hands of my audience.photo: Lea Turtophoto: Noora Sillanpää

Olin Iirisken kanssa päällystämässä yhtä kantoa, kun Erkki Hirvelä kävi huopatehtaalla tuoden mukanaan ylijääneitä paloja. Leikkimielellä kannolle syntyi niistä silmät, tuntosarvia ym. Tulos vietiin lasten leikkipaikan viereen. Mielikuvitusleikkien ratsuksi.

I was covering one particular tree stump with felt with Iiris, when Erkki Hirvelä returned from the felt factory with surplus pieces of felt. Jokingly, we made eyes, antennae etc. for one of the tree stumps. The finished piece was placed beside the children's play area, for imaginary play rides.


photos: Noora Sillanpää


photo: Lea Turto

 


photo: Lea Turto

 


photo: Lea Turto

 


photo: Lea Turto


Webdesign Lea Turto