EnvironmentalArt.net 
  
/ Home / Gallery / Guide / Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa /verkkogalleria esittelee / Virtual Gallery presents
syyskuu / september 2006 toimittaja / editor: Lea TurtoObstacles / Esteitä / Heli Ryhänen ja Matti Kalkamo + Matkalla (Dooris) / Heli Ryhänen

Huittinen Street Gallery: 10th anniversary of running with “Doris”
Huittisten Katugalleria: 10 vuotta "Doriksen" juoksua.

Email: hannu.aaltonen@esanet.fi i
homepage
Gallerist /artist Karru
Gallerist/ sculptore Aaltonen

Environmental Art Exhibitions 1996-2006 / Ympäristötaidenäyttelyitä 1996-2006


(Dooris) Matkalla / Heli Ryhänen


Obstacles / Esteitä/ Heli Ryhänen ja Matti Kalkamo


(Dooris) Matkalla / Heli Ryhänen

Gallery K


Gallery K, aseMalla. torkinkatu 3

The Street Gallery has also inspired the birth of Gallery K, which is situated in the old fire station. Minna Karru bought the building in 2003. After renovating the 90 square metre space with a volunteer team, Minna Karru and Hannu Aaltonen have organised several contemporary art exhibitions there.

Katugalleria toiminta on poikinut myös huonegalleria K:n, joka toimii vanhalla paloasemalla. Minna Karru osti rakennuksen 2003. Talkoovoimin kunnostuksen jälkeen galleristit Minna Karru ja Hannu Aaltonen ovat järjestäneet 90 neliömetrin näyttelytilassa nykytaidenäyttelyitä.

A voluptuous exhibit from the Street Gallery, “Doris”, is on her 10th year jogging around the centre of Huittinen, livening up the streetscape.

The first Street Gallery exhibition was held in 1996, organised by Hannu Aaltonen , on the initiative of Huittinen Art Association. The same summer saw the Nomad Group with their first environmental art exhibition in Helsinki, at the Ströms Manor Bay, organised by Lea Turto. Flux Aura exhibited in Turku, involving, among others, Nella Keskisarja and Jonna Pohjalainen. After a break, Lahti Artists Association began organising environmental art exhibitions again, starting with “From Maire to Asko”, organised by Lasse Lassheikki. The first city art event, “The Power of Light”, was held in Helsinki in 1995. The same artists have been the organisers of other environmental art exhibitions such as Mätäjoki and SKUTSI in Helsinki, as well as Lassheikki Oranki Art Park in Pello, Lapland. Environmental art, which was still very much the exception in the art world until the end of 1960’s, has in the beginning of the 21st century gained a significant foothold in the summer art exhibition scene across Finland, and it has also found snow and ice, as well as light, as materials for the long winter season.

The powerful duo, Minna Karru and Hannu Aaltonen, were for the sixth time responsible for organising the Street Gallery 2006 exhibition in Huittinen. Unlike other art events, the Street Gallery has left a permanent impression on the Huittinen streetscape.
The Street Gallery has permanently sited some 50 art works to cheer up the town inhabitants in their everyday environment. “Doris” by Heli Ryhänen was in the inaugural Street Gallery Exhibition, and has made a colourful impact for the last ten years on the Huittinen town centre. In 1997, to accompany Doris on her run, Huittinen Telephone Company commissioned for their 105th anniversary an artwork entitled “Obstacles” by Heli Ryhänen and Matti Kalkamo. The artwork displays an oversized man in a telephone booth. To celebrate the arrival of a new millennium, Huittinen town commissioned an illuminated artwork “Another Moose”, which you cannot miss if you visit the town. More information on the Street Gallery website.


Katugallerian rehevä "Doris" juoksee kymmenettä vuotta Huittisten ydinkeskustassa värittäen katunäkymää.


Ensimmäinen Katugalleria näyttely pidettiin vuonna 1996 Hannu Aaltosen vetämänä Huittisten taideyhdistyksen toimesta. Samana kesänä Helsingissä Nomad-ryhmä piti ensimmäisen ympäristötaidenäyttelynsä Strömssin Kartanon lahdella, Lea Turton johdolla. Turussa esiintyi Flux Aura, jossa oli mukana mm: Nella Keskisarja ja Jonna Pohjalainen. Lahden Taiteilijaseura aloitti tauon jälkeen 1998 ympäristötaidenäyttelyiden järjestämisen Lasse Lassheikin vetämänä "Mairesta Askoon"-näyttelyllä. Ensimmäinen kaupunkitaidetapahtuma Valon Voimat Helsingissä oli 1995. Samoja taiteilijoita on myöhemmin esiintynyt mm. Mätäjoki ja SKUTSI -ympäristötaidenäyttelyiden järjestäjinä Helsingissä, sekä Lassheikki Oranki Art taidepuiston järjestäjissä Pellossa. 1960-luvun lopulla vielä poikkeuksellisena esiintynyt ympäristötaide on 2000-luvulla saanut merkittävän aseman kesänäyttely tarjonnassa kautta maan, mutta alkanut löytää myös talvikaudelle valon lisäksi lumen ja jään materiaalikseen.

Katugalleria voimakaksikko Minna Karru ja Hannu Aaltonen vastasivat kuudetta kertaa Katugallerian 2006 järjestämisestä Huittisiin. Poiketen muista ympäristötaidetapahtumista on Katugalleria jättänyt voimakkaat pysyvät jäljet Huittisten katunäkymään. Katugalleria on sijoittanut pysyvästi n. 50 teosta pikku kaupungin asukkaiden iloksi arkiseen ympäristöön. Heli Ryhäsen" Matkalla" Doorikseksi kutsuttu oli mukana ensimmäisessä Katugalleria näyttelyssä, värittäen nyt kymmenettä vuotta Huittisten keskustaa. Seurakseen Doris juoksureitilleen on saanut -97 Huittisten Puhelimen 105-vuotismerkkipäivän kunniaksi hankkiman teoksen: "Esteitä", jonka tekijät ovat Heli Ryhänen ja Matti Kalkamo. Teoksessa isokoinen mies on puhelinkopissa. Vuosituhannen vaihteen kunniaksi Huittinen sai Kimmo Ojaniemen "Toinen Hirvi" valoteoksen, jota kaupunkiin poikkeava ei voi olla huomaamatta. Lisätietoja Katugallerian sivustolla

 

Huittinen

The town of Huittinen is situated in Satakunta, South West Finland. Population comprises just over 9000 inhabitants. Huittinen is criss-crossed by five scenic rivers. It commands a major junction between Helsinki and Pori, as well as between Turku and Tampere. The towns of Forssa, Pori, Rauma, Tampere and Turku are within an hour’s reach from Huittinen.

Huittinen sijaitsee Satakunnassa. Asukkaita siellä on runsas 9000 henkeä.
Huittisten halki virtaa viisi luonnonkaunista jokea. Huittinen sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa Helsinki-Pori sekä Turku-Tampere teiden risteyskohdassa. Tunnin etäisyydellä ovat: Forssa, Pori, Rauma, Tampere ja Turku.


 The Street Gallery Exhibition 2006

Huittinen Street Gallery has, over the years, given opportunity for many newly graduated art students to take part in exhibitions, as well as inviting some more famous names in the art world. Artists taking part this year include: Ensio Härkönen, Petri Eskelinen, Mika Kalilainen, Sampo Malin, Minna Karru, Heini Nieminen, Noora Laine, Hannu Aaltonen, Tapio Haapala, Pia Lindy, Otzir Godot, Anton Nordqvist, Heikki Takala and Hannu Ahosola.

Some of the more memorable works in this year’s exhibition include:

“Seascape” by Petri Eskelinen, which was situated on a bridge across the river, reflected an upside down photograph from the opposite bank.

Noora Laine’s “Suharit”, coupled with Hannu Aaltonen’s “Which country”, coincided with the news of the day and implied the political turmoil in the world. Aaltonen’s work had three phases, its form finally shattering into pieces on the ground at the last loop of the chain.


Suharit / Noora Laine

Some merriment and amazement at contemporary art was brought to the streets by houses on wheels (Sampo Malin: “Parking permitted only by permission from the landowner”) and armchairs that were spotted up in a tree by the Health Centre (Mika Kalilainen: “I sit everywhere”).


Parking permitted only by permission from the landowner / Pysäköinti vain maanomistajan luvalla / Sampo Malin

Hannu Aaltonen’s artwork “Vision”, from 2004, found a permanent site, bound and keeping a watchful eye on the Music College building, which had been equipped with wheels. The art works are sure to inspire new thoughts and interpretations with the changing environment as well as in relation to the changing times


Vision 2004 / Valve 2004 / Hannu Aaltonen


Vision 2004 / Valve 2004 / Hannu Aaltonen

The fate of the Old Dairy has been a question mark over decades, and there have been plans for its use as a cultural centre. The artwork “Loviisa” by Ensio Härkönen was now parading on its roof. Across the junction, Minna Karru’s work commented: “impossible”. The first part to the conceptual artwork “The impossibility of meaning” was situated at the bus station.


The impossibility of meaning /
Merkityksen mahdottomuus / Minna Karru2006 Katugalleria näyttely.

Huittisten Katugalleria on toimintansa aikana antanut monille juuri taidekoulusta valmistuneille taiteilijoille esiintymismahdollisuuden kuin kutsunut mukaan myös tunnettuja tekijöitä. Tämän vuoden osallistuja luettelo: Ensio Härkönen, Petri Eskelinen, Mika Kalilainen, Sampo Malin, Minna Karru, Heini Nieminen, Noora Laine, Hannu Aaltonen, Tapio Haapala, Pia Lindy, Otzir Godot, Anton
Nordqvist, Heikki Takala ja Hannu Ahosola.

Tämän vuoden näyttelyssä mieleen painuvia teoksia oli:

Petri Eskelisen "Merimaisema", joka oli sijoitettu joen ylittävälle sillalle heijastaen ylösalaista kuvaa joen vastakkaiselta rannalta.


Seascape / Merimaisema / Petri Eskelinen


Seascape / Merimaisema / Petri Eskelinen

Noora Laineen "Suharit", joka katsomishetken uutisointien vuoksi Hannu Aaltosen teoksen kysymyksen kanssa "Mikä maa", toi mieleen maailman poliittisen tilanteen. Aaltosen teoksella oli kolme vaihetta sen muodon rikkoutuessa, kettingin päässä olevasta kierteestä, lopulta palasiksi maahan.


“Which country” – second phase /
Mikä maa -toinen vaihe/ Hannu Aaltonen

Nykytaiteen ihmettelyä ja hauskuutta katukuvaan toivat talot, jotka olivat saaneet pyörät (Sampo Malin: Pysäköinti vain maanomistajan luvalla) ja nojatuolit, jotka löytyivät Terveyskeskuksen puusta (Mika Kalilainen: Minä istun kaikkialla).


I sit everywhere /
Minä istun kaikkialla / Mika Kalilainen

Hannu Aaltosen teos "Valve" vuodelta 2004, oli saanut pysyvän sijoituspaikan katsellen sidottuna vakavin kasvoin kohti Musiikkiopiston rakennusta, joka oli varustettu pyörillä.
Teokset herättävät aina uusia ajatuksia ja tulkintoja ympäristön muuttuessa kuin myös suhteessa aikakauden muutoksiin.Vanhan Meijerin kohtalo on arvuuttanut jo kymmeniä vuosia, ja monesti sitä on ideoitu kulttuurikäyttöönkin. Ensio Härkösen Loviisa keikisteli nyt sen katolla. Risteyksen toisella puolella sijaitseva Minna Karrun teos kommentoi: mahdottomuus. Käsitteellisen teoksen "Merkityksen mahdottuus" ensimmäinen osa oli linja-autoasemalla.


Loviisa / Ensio Härkönen

 

 

photos © Lea Turto ylös / up toimittaja / editor: Lea Turto


copyrights info