NEW BOOK

Art, Community and Environment: Educational Perspectives (Hardcover)
by Glen Coutts (Editor), Timo Jokela (Editor)

Art, Community and Environment investigates wide-ranging issues raised by the interaction between art practice, community participation, and the environment, both natural and urban. This volume brings together a distinguished group of contributors from the United Kingdom, Australia, and Finland to examine topics such as urban art, community participation, local empowerment and the problems of ownership. Featuring rich colour illustrations and informative case studies from around the world, Art, Community and Environment addresses the growing interest in this fascinating dimension of art and education, forming a vital addition to Intellect’s Readings in Art and Design Education series.

   

'Its main focus is the connection between artists and the environment, both in this country and abroad, this is reflected in not only in the text, but the pictures as well, some of which are beautiful and eye-catching...Anyone looking to use the book for reference can easily to dip in and out of it.' – Jodie Beecroft, www.artsjournal.co.uk


Kansainvälinen julkaisu ympäristö- ja yhteisötaiteesta (1.12.2008)
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela on toimittanut yhdessä Strahclyden yliopistossa Glasgowssa työskentelevän Glenn Couttsin kanssa kansainvälisesti merkittävän teoksen ympäristö- ja yhteisötaiteesta.


Art, Community and Environment -teoksessa on yhteensä kuusitoista kansainvälisesti tunnetun ja ansioituneen taidekasvattajan, taiteilijan ja tutkijan kirjoittamaa artikkelia. Kirjoittajat ovat Iso-Britanniasta, Australiasta ja Suomesta. Artikkelit valottavat yhteisöllisen taidekasvatuksen sekä ympäristö- ja yhteisötaiteen piirissä toteutettujen taidehankkeiden teoreettisia lähtökohtia ja toteutusten monimuotoisuutta. Kirjan artikkeleista löytyy esimerkkejä lähellä luontoa elävien yhteisöjen parissa sekä urbaaneissa ympäristöissä toteutetuista taidehankkeista.

Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen parissa kehitetty yhteisö- ja ympäristötaiteellinen toimintamalli on näyttävästi esillä teoksessa. Timo Jokelalta on teoksessa kaksi artikkelia. Lisäksi kirjaan ovat kirjoittaneet lehtorit Mirja Hiltunen ja Maria Huhmarniemi. Kehittämisprojekteja esittelevä runsas kuvitus tuo taiteen lisäksi upeasti esille Lapin pohjoisia toimintaympäristöjä, kyliä ja maisemia.

Art, Community and Environment -teos on tulosta Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen ja Strahclyden yliopiston yhteisötaiteen pitkäaikaisesta ja kiinteästä yhteistyöstä. Yhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää tutkimukseen pohjautuen yhteistaiteellisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi verkko-opetuksen ja raportoinnin muotoja, jotka mahdollistavat toiminnan myös haja-asutusalueilla ja tukevat näin elinkeinorakenteen muutoksissa kamppailevia yhteisöjä. Teoksessa toteutuu kirjaimellisesti Lapin yliopisto iskulause Pohjoisen puolesta maailmaa varten.

Professori Timo Jokela työskentelee Strahclyden yliopiston Sport, Culture and Arts -laitoksen dosenttina, alana ympäristötaide ja taidekasvatus. Glen Coutts on säännöllisesti toiminut taiteiden tiedekunnassa vaihto-opettajana.

Kirja on kahdeksas osa brittiläisen Intellect Books kustantamon sarjaa: Readings in Art and Design Education. Kirja on julkaistu Isosta-Britannian lisäksi yhtäaikaisesti myös Yhdysvalloissa The University of Chicago Pressin toimesta.

Lisätietoja
Timo Jokela
dekaani, professori
040 739 60 34