Your window on Finnish Environmental Art  

 

 EnvironmentalArt.net
Home /Gallery/ Gallery 2012 / 2007-10/ Artists /Links


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa / Editor: Lea Turto

GALLERY 2006 archive


Marraskuu / November 2006

Kaarina Kaikkonen

Virtaavien vetten tykö / Towards Flowing Waters
documentation photos from september till november 2006

Towards Flowing Waters
photo: Lea Turto

Virtaavien vetten tykö
photo: Lea Turto


Lokakuu / October 2006

Jaakko Pernu: Kidnapping Natur

documentation of working process with willow /
pajuveistoksen työskentelyprosessi
i

material: finnish willow / paju


 

Syyskuu / September 2006

Huittinen Street Gallery 2006

10th anniversary of running with "Doris"
.
Huittisten Katugalleria: 10 vuotta "Doriksen" juoksua.Heli Ryhänen ja Matti Kalkamo: Obstacles / Esteitä
Heli Ryhänen:
Doris


Syyskuu / September 2006

Kalle Hamm, Dzamil Kamanger

IMMIGRANT GARDEN
In their previous works, Kalle Hamm and Dzamil Kamanger have observed modern society through the eyes of immigrants. In their latest works, pondering over the meeting of two cultures has evolved into an examination of complete global networks.
Immigrant Garden introduces 26 decorative and culinary plants that in the course of centuries have arrived in the furthermost North.

EMIGRANTTITARHA
Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger ovat aikaisemmissa teoksissaan tarkastelleet nyky-yhteiskuntaa maahanmuuttajan silmin. Viimeisimmissä teoksissa kahden eri kulttuurin kohtaamisen pohdiskelu on muuttunut kokonaisten globaalien verkostojen tarkasteluksi.
Emigranttitarha-teos esittelee 26 koriste- ja hyötykasvia, jotka ovat aikojen saatossa kulkeutuneet kaukaiseen Pohjolaan saakka.


Kalle Hamm, Dzamil Kamanger


Heinäkuu / July 2006

Oranki Art Park 2006, Pello, Lapland


Pertti Saari

The mysterious spirit of Lapland Woods
At the Oranki Environmental Art Park, one may sence the spirit of the forest,
the pantheistic connection with nature that Finnish culture is rooted in.
The exhibition has a collection of over 30 Environmental artworks.
Most of the works are made of materials found in the family forest of the exhibition area

Lapin metsien mystinen henki!
Oranki ympäristötaidepuiston teoksista aistii metsänhengen ja kulttuurimme
juuret panteistisessa metsänhenkien palvonnassa. Teoksissa, valtaosassa, puu elää
taideteosten materiaalinakin. Vaikka kokoelmaa on lähdetty tekemään teematta on metsä,
yötön-yö ja luonto selvästi ottanut taiteilijat valtaansa.


Kesäkuu / June 2006

Jonna Pohjalainen


"Colour Pencils"

About the documentation

The public can reach very often the site specific art only through the documentations.
The documentation "Colour Pencils" of Jonna Pohjalainen brings forth the special challenges of the Environmental Art.

Dokumentointi
Ympäristötaide on saavutettavissa usein vain dokumenttien kautta.
Onnistuakseen se vaatii teoksen ymmärtämisen suhteessa ympäristöönsä.
Tarvitaan hyvä kamera, mutta eniten aikaa ja kärsivällisyyttä elää yhdessä teoksen kanssa.
Jonna Pohjalaisen "Colour Pencils" teosdokumentointi on laadukas ja esimerkillinen tuoden ympäristötaiteen haasteet esiin.
Tasokkaat valokuvat nostavat esiin myös kysymyksen muodostuuko niistä uusi itsenäinen taideteos!


Kesäkuu / June 2006

Painting with sand in the open air
Hiekkamaalaus "Orankitytöt"

sand painting

Satu Loukkola uses different colour sand that she has sourced locally in a gravel pit at the Oranki Art workshop 2006. More working photos.

Lahtelainen kuvanveistäjä Satu Loukkola teki Oranki Art ympäristötaide workshopissa 2006 hiekkamaalaukset. Satu keräsi paikanpäällä soraharjulta eri värisiä hiekkoja, joista maalauksen värit ovat peräisin.. Lisää kuvia


arkisto /archive

 

© info / tekijänoikeus

Sivuilla esitetyn materiaalin tekijäoikeudet kuuluvat teoskuvien esittämien teosten tekijöille, valokuvat kuvanneille henkilöille, valokuvat digitoineille henkilöille, tekstit ja käännökset kirjoittaneille henkilöille, sivujen layoutin ja layoutiin liittyvän kuvituksen tehneille henkilöille, html-koodauksen ja muun ohjelmointityön tehneille henkilöille.
Kaiken näillä sivulla olevan materiaalin lainaaminen, kopiointi, printtaaminen, valokuvaaminen, tallentaminen, reprodusointi ja kaikkinainen julkaiseminen yksityiseen tai julkiseen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.

Kuvataiteen teoksia ei myöskään saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

ylös

Our Shop: Postcards, canvas prints, posters - order no

Buy art We are really happy to offer for our fearured artists possibbility to sell postcard and posters using Redbubble.com and promote it in our site.
Look at our Art Gallery, pick up and order if you like.

postcards: "Kuuma peruna" - postikortti tärkeille viestelle.

hot potato, postcars, prize 4,09€


BookStore Environmental.net
- Art Books
We have pick up 100 books about Environmental Art, Green Art, Recycled art etc. Wellcome!
 

      Web Design Lea Turto.© .Copyrighs info.